Textiltryck Malmö
Konstnärernas Kollektivverkstad – Textiltryck Malmö är en ideell förening vars syfte är att erbjuda yrkesverk­samma konstnärer,
konsthantverkare och formgivare arbetsytor och teknisk utrustning för framställning av i huvudsak textilt präglade konstverk.

Här kan Du anmäla dig till kurser och evenemang i vår regi.

Hoppas att vi ses!